Proste i bezpieczne rozwiązanie problemu składek ZUS

Wyrejestrować możesz się w okienku, wysyłając druki pocztą lub elektronicznie przy pomocy programu Płatnik.

ZUS ZWPA [Do wydruku (22 kB)]
[Do wypełnienia i wydruku (40 kB)]

ZUS ZWUA [Do wydruku (192 kB)]
[Do wypełnienia i wydruku (198 kB)]

Zainstaluj program Płatnik 9.01.001A

Gdy pojawi się problem:

Napisz do nas

Procedura zmiany ubezpieczenia ustawowego

1. Dokonaj zgłoszenia osoby w Minizus24.

Po rejestracji (zgłoszeniu osoby do ubezpieczenia) skontaktujemy się z Tobą. Dokumenty rejestracyjne, umowę o pracę i numery kont - otrzymasz pocztą na podany przez Ciebie adres. Kontaktu ze strony pracodawcy oczekuj zawsze w terminie od 15 do 25 dnia każdego miesiąca. Na tym etapie wystarczy jak prześlesz imię nazwisko, numer telefonu, adres email, numer pesel, miejsce urodzenia, adres korespondencyjny, kraj docelowy ubezpieczenia, kobiety: nazwisko panieńskie.

2. Wyrejestruj się jako płatnik ZUS.

Rozpocznij procedurę wyrejestrowania z ZUS. Nie czekaj z tym aż otrzymasz umowę i pozostałe dokumenty od pracodawcy. Poproś swoją księgowość o dokonanie elektronicznego wyrejestrowania (lub dokonaj tego samodzielnie w programie Płatnik ZUS). Po kilku minutach wprowadzania danych będzie możliwe złożenie elektronicznej deklaracji i wysłanie druku ZWPA. Otrzymasz potwierdzenie że twoja operacja została zapisana w systemie.

Jeżeli powyższe z jakiś powodów jest niemożliwe to po prostu wydrukuj nasze druki ZWUA, ZWPA (oryginalne druki dostaniesz w każdym oddziale ZUS) oraz ew. oświadczenie o wyrejestrowaniu. Wypełnione prześlij pocztą do oddziału ZUS. Gdy pojawi się problem skontaktuj się z nami.

ZUS radzi jak się wyrejestrować, wyrejestrowanie: strona ZUS, lub witryna e-inspektorat ZUS.

Druki ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń, wyrejestrowanie ubezpieczonego składa się w ZUS.

Elektronicznie - z wykorzystaniem aktualnej wersji programu "Płatnik" za pomocą przekazu elektronicznego - obowiązkowe dla płatników składek rozliczających składki za więcej niż 5 osób.

W formie papierowej - na formularzach dostępnych w każdej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub na wydrukach z aktualnej wersji programu "Płatnik" za pośrednictwem poczty, osobiście lub przedstawiciela w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, właściwej według siedziby płatnika składek - dla płatników rozliczających składki za nie więcej niż 5 osób.

3. Dokonaj płatności opłaty rejestracyjnej i pierwszej składki.

Kiedy otrzymasz potwierdzenie rejestracji osoby i zgłoszenia do ubezpieczenia ustawowego Opłać koszt rejestracji i pierwsza składkę. Następnie otrzymasz umowę, komplet dokumentów urzędowych i rachunek kosztowy na ww. wpłatę. Pierwszy rachunek obejmuje jednorazowy koszt rejestracji plus stały miesięczny koszt utrzymania ubezpieczenia.

Zobacz: Koszt utrzymania ubezpieczenia.

4. Przedstaw dokumenty w ZUS-ie.

Jeżeli udało się wszystko wyrejestrowac elektronicznie (bez Pani z okienka) to prawdopodobnie ZUS odezwie się dopiero wtedy gdy otrzyma potwierdzenie ubezpieczenia z instytucji łącznikowej państwa ubezpieczenia.

Istnieje możliwośc szybszej reakcji i np. ZUS zażąda przedstawienia jakiejś dokumentacji. Co by to nie było - nie ma powodow do obaw, nie bój się kontroli. To tylko pomoże szybciej uzyskać właściwe ustawodawstwo. Gdy pojawi się problem napisz do nas.

Druki ZUS

Gdy zatrudniasz pracowników / Opcja A

Jesteś przedsiębiorcą i zatrudniasz w swojej firmie pracowników podlegających pod polskie ustawodawstwo - aby poprawnie wyrejestrować tylko siebie z ZUS, musisz złożyć w swoim oddziale wypełniony druk ZUS

1. Druk ZWUA / (wzór) - wyrejestrowanie ze wszystkich ubezpieczeń;

Gdy nie zatrudniasz nikogo / Opcja B

Jesteś przedsiębiorcą i nie zatrudniasz w swojej firmie pracowników, wtedy w swoim oddziale ZUS składasz następujące druki:

1. Druk ZWPA / (wzór) - wyrejestrowanie płatnika składek będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającej osobowości prawnej;

Przedsiębiorca podejmujący zatrudnienie w innym państwie członkowskim UE nie zamyka swojej firmy, więc nie ma obowiązku nigdzie jej wyrejestrowywać! Zgodnie z Dyrektywą EWG 1408/71, osoba, która prowadzi działalność gospodarczą w jednym kraju członkowskim UE, podlega pod ustawodawstwo drugiego kraju, w którym wykonuje pracę najemną i tam również opłaca wszelkie składki ubezpieczeniowe. To jest powodem wyrejestrowania się z ZUS, a nie zamknięcie firmy. Urzędnik ma obowiązek przyjąć nasze druki bez wymagania zaświadczenia o wyrejestrowaniu firmy w UM i US.

3. Oświadczenie dla ZUS / (wzór do edycji)

Gdyby na tym etapie natrafili Państwo na trudności, udostepniamy specjalne oświadczenie, które można okazać w takiej sytuacji. Podaje ono przepisy prawa obowiązujące w UE i wskazuje najbardziej istotne ustawy i podstawy prawne obowiązujące przy wydawaniu decyzji.

Co robić gdy ZUS żąda ode mnie dodatkowych dokumentów?

Generalnie, polski przedsiębiorca zatrudniony w innym kraju Unii Europejskiej nie ma obowiązku legitymowania się przed ZUS z tego tytułu. Aby jednak uniknąć wszelkich niedomówień, warto uzyskać i przedstawić druk E106. Rozwieje to wszelkie wątpliwości odnośnie legalności zatrudnienia na umowie o pracę. Dodatkowo, możesz przedstawić zaświadczenie o zatrudnieniu, razem z kopią umowy o pracę.

Osoba w momencie podjęcia zatrudnienia w państwie członkowskim EU i od momentu wyrejestrowania się z ZUS zaczyna podlegać pod ustawodawstwo właściwe miejsca zatrudnienia. ZUS nie ma podstaw prawnych oraz narzędzi do kontrolowania każdej osoby rozpoczynajacej pracę za granicą. ZUS może kontrolować, podważać i kwestionować jedynie tytuł do ubezpieczenia na terenie Polski.

Co w przypadku gdy zalegam ze składkami ZUS?

ZUS ma prawo żądać od każdego przedsiębiorcy, opłacenia zaległych i naleznych składek ubezpieczeniowych wraz z odsetkami.

W jaki sposób będę pobierać świadczenia?

Jeżeli chcesz pobierać jakiekolwiek świadczenia z tytułu ubezpieczenia (ŠK / LT / UK / DE) to możesz żądać od pracodawcy aktualnych druków i zaświadczeń. Reprezentację może w Twoim imieniu prowadzić także kwalifikowany doradca podatkowy lub księgowy. W każdej chwili możemy zająć się Twoją sprawą jeżeli będzie taka potrzeba.

Czy muszę opłacać jakieś inne składki do ZUS?

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady EWG 1408/7, osoba, która jest zatrudniona na etacie w jednym kraju UE, a w drugim prowadzi działalność gospodarczą, podlega pod ustawodawstwo kraju, w którym pracuje najemnie. Tym samym wszelkie składki, czy to emerytalne czy zdrowotne, są odprowadzane jedynie do tej ustawowo właściwej instytucji. Osoba wyrejestrowująca się z polskiego ZUS nie musi opłacać żadnycvh składek społecznych, w tym również zdrowotnej.

Gdzie jeszcze szukać informacji i pomocy?

Jako wolny obywatel państwa członkowskiego EU musisz samodzielnie zadbać o swoje interesy. Poinformuj osoby najbliższe, przekaż im numery ubezpieczenia i przechowuj dokumentację. Zapoznaj się z zasadami ubezpieczenia na stronach właściwych instytucji. Użyj translatora Google aby swobodnie poruszać się po tych stronach.

Pamietaj, że w dowolnym momencie możesz niezależnie od nas, samodzielnie wyszukać odpowiednią osobę i skonsultować się w swojej sprawie z wybranym specjalistą lub urzędnikiem.