Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Sławomir Kaźmierczak

Stefana Batorego 7 ; 47-400 Racibórz,

Tel: 32 417 50 29


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Sławomir Kaźmierczak

Stefana Batorego 7 ; 47-400 Racibórz,

32 417 50 29

http://www.komornik-raciborz.pl


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Sławomir Kaźmierczak

Tagi: :Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Sławomir Kaźmierczak jest właściwy do prowadzenia egzekucji na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Raciborzu, który obejmuje miasto Racibórz oraz gminy: Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie i Rudnik.Komornik Sądowy Sławomir Kaźmierczak posiada uprawnienia wynikające z artykułu 8 ustęp 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (z późniejszymi zmianami) i może prowadzić egzekucję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Dodatkowe usługi:Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych, wszczęcie egzekucji, egzekucja świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, egzekucja z ruchomości, egzekucja z wynagrodzenia za pracę, egzekucja z rachunków bankowych, egzekucja z innych wierzytelności, egzekucja z innych praw majątkowych, wyjawienie majątku, egzekucja z nieruchomości, opis i oszacowanie, obwieszczenie o licytacji, egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego, uproszczona egzekucja z nieruchomości, plan podziału Dodatkowe dane kontaktowe:tel/fax: 32 417 50 29kom. 509 134 237e-mail:kancelaria@komornik-raciborz.p, raciborz.kazmierczak@komornik.plwww.komornik-raciborz.pl Inne:Wierzytelności, długi, windykacja, egzekucja, zabezpieczenia, licytacje, eksmisje, nieruchomości, ruchomości, elektroniczne postępowanie upominacze, epu, Cepik, PESEL, ZUS, e-sąd. komornik Racibórz eksmisja licytacje komornik jastrzębie wodzisław racibórz wierzytelności egzekucja długi

Kategorie: :Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Sławomir Kaźmierczak jest właściwy do prowadzenia egzekucji na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Raciborzu, który obejmuje miasto Racibórz oraz gminy: Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie i Rudnik.Komornik Sądowy Sławomir Kaźmierczak posiada uprawnienia wynikające z artykułu 8 ustęp 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (z późniejszymi zmianami) i może prowadzić egzekucję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Dodatkowe usługi:Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych, wszczęcie egzekucji, egzekucja świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, egzekucja z ruchomości, egzekucja z wynagrodzenia za pracę, egzekucja z rachunków bankowych, egzekucja z innych wierzytelności, egzekucja z innych praw majątkowych, wyjawienie majątku, egzekucja z nieruchomości, opis i oszacowanie, obwieszczenie o licytacji, egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego, uproszczona egzekucja z nieruchomości, plan podziału Dodatkowe dane kontaktowe:tel/fax: 32 417 50 29kom. 509 134 237e-mail:kancelaria@komornik-raciborz.p, raciborz.kazmierczak@komornik.plwww.komornik-raciborz.pl Inne:Wierzytelności, długi, windykacja, egzekucja, zabezpieczenia, licytacje, eksmisje, nieruchomości, ruchomości, elektroniczne postępowanie upominacze, epu, Cepik, PESEL, ZUS, e-sąd. komornik Racibórz eksmisja licytacje komornik jastrzębie wodzisław racibórz wierzytelności egzekucja długi

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Sławomir Kaźmierczak

Stefana Batorego 7 ; 47-400 Racibórz,
Tel: 32 417 50 29
http://www.komornik-raciborz.pl

:Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Sławomir Kaźmierczak jest właściwy do prowadzenia egzekucji na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Raciborzu, który obejmuje miasto Racibórz oraz gminy: Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie i Rudnik.Komornik Sądowy Sławomir Kaźmierczak posiada uprawnienia wynikające z artykułu 8 ustęp 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (z późniejszymi zmianami) i może prowadzić egzekucję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Dodatkowe usługi:Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych, wszczęcie egzekucji, egzekucja świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, egzekucja z ruchomości, egzekucja z wynagrodzenia za pracę, egzekucja z rachunków bankowych, egzekucja z innych wierzytelności, egzekucja z innych praw majątkowych, wyjawienie majątku, egzekucja z nieruchomości, opis i oszacowanie, obwieszczenie o licytacji, egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego, uproszczona egzekucja z nieruchomości, plan podziału Dodatkowe dane kontaktowe:tel/fax: 32 417 50 29kom. 509 134 237e-mail:kancelaria@komornik-raciborz.p, raciborz.kazmierczak@komornik.plwww.komornik-raciborz.pl Inne:Wierzytelności, długi, windykacja, egzekucja, zabezpieczenia, licytacje, eksmisje, nieruchomości, ruchomości, elektroniczne postępowanie upominacze, epu, Cepik, PESEL, ZUS, e-sąd. komornik Racibórz eksmisja licytacje komornik jastrzębie wodzisław racibórz wierzytelności egzekucja długi

Tel: 32 417 50 29

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Sławomir Kaźmierczak

Tel. 32 417 50 29