Alba Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej

Łowińskiego 9 31-752 ; Kraków,

Tel: Tel/fax: 12 413 19 33


Alba Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej

Łowińskiego 9 31-752 ; Kraków,

Tel/fax: 12 413 19 33

http://www.alba.com.pl


Alba Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej

Tagi: :Zakres usług oferowanych przez Spółki Grupy ALBA w Polsce obejmuje m.in.:• wywóz odpadów komunalnych, przemysłowych i wielkogabarytowych, • selektywną zbiórkę odpadów, • pozyskiwanie, przerób i sprzedaż surowców wtórnych (szkło, złom, makulatura, butelki jednorazowego użytku PET itp.), • odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, • letnie i zimowe utrzymanie czystości ulic, placów i przystanków, • utrzymanie terenów zielonych, • usługi porządkowe zewnętrzne i wewnętrzne, • niszczenie dokumentów, • doradztwo, audyty, uzyskiwanie zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami, • outsourcing gospodarki odpadami u klientów przemysłowych, • sortowanie odpadów komunalnych i przemysłowych, • produkcję paliw alternatywnych. przedsiębiorstwo oczyszczania wywóz śmieci azbest asenizacja usługi komunalne przedsiębiorstwa oczyszczania odpady niebezpieczne wywóz odpadów odpady gruz

Kategorie: :Zakres usług oferowanych przez Spółki Grupy ALBA w Polsce obejmuje m.in.:• wywóz odpadów komunalnych, przemysłowych i wielkogabarytowych, • selektywną zbiórkę odpadów, • pozyskiwanie, przerób i sprzedaż surowców wtórnych (szkło, złom, makulatura, butelki jednorazowego użytku PET itp.), • odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, • letnie i zimowe utrzymanie czystości ulic, placów i przystanków, • utrzymanie terenów zielonych, • usługi porządkowe zewnętrzne i wewnętrzne, • niszczenie dokumentów, • doradztwo, audyty, uzyskiwanie zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami, • outsourcing gospodarki odpadami u klientów przemysłowych, • sortowanie odpadów komunalnych i przemysłowych, • produkcję paliw alternatywnych. przedsiębiorstwo oczyszczania wywóz śmieci azbest asenizacja usługi komunalne przedsiębiorstwa oczyszczania odpady niebezpieczne wywóz odpadów odpady gruz

Alba Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej

Łowińskiego 9 31-752 ; Kraków,
Tel: Tel/fax: 12 413 19 33
http://www.alba.com.pl

:Zakres usług oferowanych przez Spółki Grupy ALBA w Polsce obejmuje m.in.:• wywóz odpadów komunalnych, przemysłowych i wielkogabarytowych, • selektywną zbiórkę odpadów, • pozyskiwanie, przerób i sprzedaż surowców wtórnych (szkło, złom, makulatura, butelki jednorazowego użytku PET itp.), • odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, • letnie i zimowe utrzymanie czystości ulic, placów i przystanków, • utrzymanie terenów zielonych, • usługi porządkowe zewnętrzne i wewnętrzne, • niszczenie dokumentów, • doradztwo, audyty, uzyskiwanie zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami, • outsourcing gospodarki odpadami u klientów przemysłowych, • sortowanie odpadów komunalnych i przemysłowych, • produkcję paliw alternatywnych. przedsiębiorstwo oczyszczania wywóz śmieci azbest asenizacja usługi komunalne przedsiębiorstwa oczyszczania odpady niebezpieczne wywóz odpadów odpady gruz

Tel: Tel/fax: 12 413 19 33

Alba Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej

Tel. Tel/fax: 12 413 19 33