Płocica Stefania, Płocica Michał. Kancelarie adwokackie

marsz. Piłsudskiego 5 75-500 ; Koszalin,

Tel: Tel/fax: 94 346 30 84


Płocica Stefania, Płocica Michał. Kancelarie adwokackie

marsz. Piłsudskiego 5 75-500 ; Koszalin,

Tel/fax: 94 346 30 84

http://www.plocica.pl


Płocica Stefania, Płocica Michał. Kancelarie adwokackie

Tagi: :Płocica Stefania, Płocica Michał. Kancelarie adwokackieUdzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych i umów oraz zastępstwo procesowe przed sądami cywilnymi w sprawach dotyczących w szczególności:• z zakresu prawa rzeczowego - obrotu nieruchomościami, zniesienia współwłasności, podziału do użytkowania, służebności, posiadania• z zakresu zobowiązań – realizacji umów, odszkodowań powstałych w wyniku czynu niedozwolonego lub niewykonania, względnie niewłaściwego wykonania zobowiązań• z zakresu prawa spadkowego – stwierdzenia nabycia spadku, działy spadku, zachowek• z zakresu prawa rodzinnego – sprawy rozwodowe, podział majątku po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, ograniczenie władzy rodzicielskiej, kontakty z dziećmi, alimentacyjne, o ustalenie ojcostwa i alimenty

Kategorie: :Płocica Stefania, Płocica Michał. Kancelarie adwokackieUdzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych i umów oraz zastępstwo procesowe przed sądami cywilnymi w sprawach dotyczących w szczególności:• z zakresu prawa rzeczowego - obrotu nieruchomościami, zniesienia współwłasności, podziału do użytkowania, służebności, posiadania• z zakresu zobowiązań – realizacji umów, odszkodowań powstałych w wyniku czynu niedozwolonego lub niewykonania, względnie niewłaściwego wykonania zobowiązań• z zakresu prawa spadkowego – stwierdzenia nabycia spadku, działy spadku, zachowek• z zakresu prawa rodzinnego – sprawy rozwodowe, podział majątku po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, ograniczenie władzy rodzicielskiej, kontakty z dziećmi, alimentacyjne, o ustalenie ojcostwa i alimenty

Płocica Stefania, Płocica Michał. Kancelarie adwokackie

marsz. Piłsudskiego 5 75-500 ; Koszalin,
Tel: Tel/fax: 94 346 30 84
http://www.plocica.pl

:Płocica Stefania, Płocica Michał. Kancelarie adwokackieUdzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych i umów oraz zastępstwo procesowe przed sądami cywilnymi w sprawach dotyczących w szczególności:• z zakresu prawa rzeczowego - obrotu nieruchomościami, zniesienia współwłasności, podziału do użytkowania, służebności, posiadania• z zakresu zobowiązań – realizacji umów, odszkodowań powstałych w wyniku czynu niedozwolonego lub niewykonania, względnie niewłaściwego wykonania zobowiązań• z zakresu prawa spadkowego – stwierdzenia nabycia spadku, działy spadku, zachowek• z zakresu prawa rodzinnego – sprawy rozwodowe, podział majątku po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, ograniczenie władzy rodzicielskiej, kontakty z dziećmi, alimentacyjne, o ustalenie ojcostwa i alimenty

Tel: Tel/fax: 94 346 30 84

Płocica Stefania, Płocica Michał. Kancelarie adwokackie

Tel. Tel/fax: 94 346 30 84