Agencja Mieszkaniowa Sp. z o.o. Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Dworcowa 34 32-620 ; Brzeszcze,

Tel: 32 211 15 36


Agencja Mieszkaniowa Sp. z o.o. Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Dworcowa 34 32-620 ; Brzeszcze,

32 211 15 36

http://www.ambrzeszcze.pl


Agencja Mieszkaniowa Sp. z o.o. Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Tagi: Agencja Mieszkaniowa z siedzibą w miejscowości Brzeszcze świadczy usługi:Zarządzanie nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych Spółka zarządza Wspólnotami o powierzchni 58.632,16 m2, w tym: 30 wspólnot, w których gmina występuje jako współwłaściciel, 3 wspólnoty, w których sprzedano wszystkie lokale mieszkalne, 5 wspólnot, w których współwłaścicielem jest Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa. Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Brzeszcze. Zasób gminy obejmuje: 197 lokali mieszkalnych, w tym: 180 lokali mieszkalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 11 lokali mieszkalnych w budynku socjalnym 4 lokale w budynku przy ul. Kostka Jagiełły w Zasolu 7 lokali użytkowych Zarządzanie oraz obsługa lokalnej kotłowni. Kotłownia mieści się w budynku przy ul. Kostka Jagiełły w Zasolu (Ośrodek Zdrowia, Biblioteka itd.) Administrowanie cmentarzami komunalnymi w Brzeszczach i Jawiszowicach. ;

Kategorie: Agencja Mieszkaniowa z siedzibą w miejscowości Brzeszcze świadczy usługi:Zarządzanie nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych Spółka zarządza Wspólnotami o powierzchni 58.632,16 m2, w tym: 30 wspólnot, w których gmina występuje jako współwłaściciel, 3 wspólnoty, w których sprzedano wszystkie lokale mieszkalne, 5 wspólnot, w których współwłaścicielem jest Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa. Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Brzeszcze. Zasób gminy obejmuje: 197 lokali mieszkalnych, w tym: 180 lokali mieszkalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 11 lokali mieszkalnych w budynku socjalnym 4 lokale w budynku przy ul. Kostka Jagiełły w Zasolu 7 lokali użytkowych Zarządzanie oraz obsługa lokalnej kotłowni. Kotłownia mieści się w budynku przy ul. Kostka Jagiełły w Zasolu (Ośrodek Zdrowia, Biblioteka itd.) Administrowanie cmentarzami komunalnymi w Brzeszczach i Jawiszowicach. ;

Agencja Mieszkaniowa Sp. z o.o. Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Dworcowa 34 32-620 ; Brzeszcze,
Tel: 32 211 15 36
http://www.ambrzeszcze.pl

Agencja Mieszkaniowa z siedzibą w miejscowości Brzeszcze świadczy usługi:Zarządzanie nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych Spółka zarządza Wspólnotami o powierzchni 58.632,16 m2, w tym: 30 wspólnot, w których gmina występuje jako współwłaściciel, 3 wspólnoty, w których sprzedano wszystkie lokale mieszkalne, 5 wspólnot, w których współwłaścicielem jest Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa. Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Brzeszcze. Zasób gminy obejmuje: 197 lokali mieszkalnych, w tym: 180 lokali mieszkalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 11 lokali mieszkalnych w budynku socjalnym 4 lokale w budynku przy ul. Kostka Jagiełły w Zasolu 7 lokali użytkowych Zarządzanie oraz obsługa lokalnej kotłowni. Kotłownia mieści się w budynku przy ul. Kostka Jagiełły w Zasolu (Ośrodek Zdrowia, Biblioteka itd.) Administrowanie cmentarzami komunalnymi w Brzeszczach i Jawiszowicach. ;

Tel: 32 211 15 36

Agencja Mieszkaniowa Sp. z o.o. Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Tel. 32 211 15 36