Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie

Długa 166 ; 32-641 Przeciszów,

Tel: 33 841 32 27


Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie

Długa 166 ; 32-641 Przeciszów,

33 841 32 27

http://www.gzwik.przeciszow.iap.pl


Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie

Tagi: :Gminny Zakład Wodociągów działa na terenie Gminy Przeciszów. Zajmuje się dostarczaniem wody oraz odbiorem ścieków a także świadczy inne usługi związane z branżą wodno-kanalizacyjną.Stacja Uzdatniania Wodytelefon całodobowy: 33 841-32-27

Kategorie: :Gminny Zakład Wodociągów działa na terenie Gminy Przeciszów. Zajmuje się dostarczaniem wody oraz odbiorem ścieków a także świadczy inne usługi związane z branżą wodno-kanalizacyjną.Stacja Uzdatniania Wodytelefon całodobowy: 33 841-32-27

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie

Długa 166 ; 32-641 Przeciszów,
Tel: 33 841 32 27
http://www.gzwik.przeciszow.iap.pl

:Gminny Zakład Wodociągów działa na terenie Gminy Przeciszów. Zajmuje się dostarczaniem wody oraz odbiorem ścieków a także świadczy inne usługi związane z branżą wodno-kanalizacyjną.Stacja Uzdatniania Wodytelefon całodobowy: 33 841-32-27

Tel: 33 841 32 27

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie

Tel. 33 841 32 27