Środkowopomorskie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego

Chopina 3 76-200 ; Słupsk,

Tel: 59 842 49 21


Środkowopomorskie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego

Chopina 3 76-200 ; Słupsk,

59 842 49 21

http://www.scku.slupsk.pl


Środkowopomorskie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego

Tagi: :SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCHPodbudowa programowa – szkoła dająca wykształcenie średnieSystem kształcenia: stacjonarny i zaoczny. UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCHCykl kształcenia – 2 lata system stacjonarny i zaocznyPodbudowa programow zasadnicza szkoła zawodowa TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCHCykl kształcenia – 3 lataZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWACykl kształcenia – 2 lata, system zaocznyPodbudowa programowa - gimnazjumSZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCHCykl kształcenia – 1 rok, system zaocznyGIMNAZJUM DLA DOROSŁYCHCykl kształcenia – 3 lata, system zaocznyPodbudowa programowa - szkoła podstawowaLICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCHCykl kształcenia – 3 lata system stacjonarny i zaocznyPodbudowa programowa - gimnazjum lub ośmioletnia szkoła podstawowa Dodatkowe dane kontaktowe:ŚRODKOWOPOMORSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SŁUPSKU76-200 Słupskul. Szarych Szeregów 6tel. (059) 842-25-42e-mail: sekretariat@scku.slupsk.plSekretariat czynny w godzinach:• poniedziałek - piątek 7.30-15.30w czasie zjazdów dla szkół zaocznych• sobota - 7.30-15.30• niedziela - 7.30-11.30ZAPRASZAMY!!! liceum Słupsk liceum licea licea Słupsk szkoła bezpłatna matura szkoły średnie Słupsk szkoły średnie szkoły szkoły Słupsk

Kategorie: :SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCHPodbudowa programowa – szkoła dająca wykształcenie średnieSystem kształcenia: stacjonarny i zaoczny. UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCHCykl kształcenia – 2 lata system stacjonarny i zaocznyPodbudowa programow zasadnicza szkoła zawodowa TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCHCykl kształcenia – 3 lataZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWACykl kształcenia – 2 lata, system zaocznyPodbudowa programowa - gimnazjumSZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCHCykl kształcenia – 1 rok, system zaocznyGIMNAZJUM DLA DOROSŁYCHCykl kształcenia – 3 lata, system zaocznyPodbudowa programowa - szkoła podstawowaLICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCHCykl kształcenia – 3 lata system stacjonarny i zaocznyPodbudowa programowa - gimnazjum lub ośmioletnia szkoła podstawowa Dodatkowe dane kontaktowe:ŚRODKOWOPOMORSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SŁUPSKU76-200 Słupskul. Szarych Szeregów 6tel. (059) 842-25-42e-mail: sekretariat@scku.slupsk.plSekretariat czynny w godzinach:• poniedziałek - piątek 7.30-15.30w czasie zjazdów dla szkół zaocznych• sobota - 7.30-15.30• niedziela - 7.30-11.30ZAPRASZAMY!!! liceum Słupsk liceum licea licea Słupsk szkoła bezpłatna matura szkoły średnie Słupsk szkoły średnie szkoły szkoły Słupsk

Środkowopomorskie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego

Chopina 3 76-200 ; Słupsk,
Tel: 59 842 49 21
http://www.scku.slupsk.pl

:SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCHPodbudowa programowa – szkoła dająca wykształcenie średnieSystem kształcenia: stacjonarny i zaoczny. UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCHCykl kształcenia – 2 lata system stacjonarny i zaocznyPodbudowa programow zasadnicza szkoła zawodowa TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCHCykl kształcenia – 3 lataZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWACykl kształcenia – 2 lata, system zaocznyPodbudowa programowa - gimnazjumSZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCHCykl kształcenia – 1 rok, system zaocznyGIMNAZJUM DLA DOROSŁYCHCykl kształcenia – 3 lata, system zaocznyPodbudowa programowa - szkoła podstawowaLICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCHCykl kształcenia – 3 lata system stacjonarny i zaocznyPodbudowa programowa - gimnazjum lub ośmioletnia szkoła podstawowa Dodatkowe dane kontaktowe:ŚRODKOWOPOMORSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SŁUPSKU76-200 Słupskul. Szarych Szeregów 6tel. (059) 842-25-42e-mail: sekretariat@scku.slupsk.plSekretariat czynny w godzinach:• poniedziałek - piątek 7.30-15.30w czasie zjazdów dla szkół zaocznych• sobota - 7.30-15.30• niedziela - 7.30-11.30ZAPRASZAMY!!! liceum Słupsk liceum licea licea Słupsk szkoła bezpłatna matura szkoły średnie Słupsk szkoły średnie szkoły szkoły Słupsk

Tel: 59 842 49 21

Środkowopomorskie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego

Tel. 59 842 49 21