Tuvpol Sp. z o.o. Rzeczoznawstwo. Certyfikacja, szkolenia, stacje kontroli pojazdów

Powstańców Śląskich 5 53-332 ; Wrocław,

Tel: Tel/fax: 71 361 12 38


Tuvpol Sp. z o.o. Rzeczoznawstwo. Certyfikacja, szkolenia, stacje kontroli pojazdów

Powstańców Śląskich 5 53-332 ; Wrocław,

Tel/fax: 71 361 12 38

http://www.tuvpol.pl


Tuvpol Sp. z o.o. Rzeczoznawstwo. Certyfikacja, szkolenia, stacje kontroli pojazdów

Tagi: Działalność firmy TÜVPOL rozpoczęto w obszarze badań technicznych pojazdów. Pierwsze dwie stacje kontroli pojazdów we Wrocławiu, które posiadały autoryzację TÜVPOL-u, to należąca do MOTORPOL-u (Volkswagen) i do ówczesnego Auto-Perfektu (przedstawiciel Mercedesa). Obie były "oknem na świat" w zakresie nowoczesnej diagnostyki i badań technicznych pojazdów w Polsce.Widząc, jakim sukcesem zakończyły się inwestycje we Wrocławiu, podjęto decyzje o zorganizowaniu sieci autoryzowanych przez TÜVPOL stacji kontroli pojazdów znajdujących się na terenie całej Polski. Nadawanie autoryzacji stacjom kontroli pojazdów związane było między innymi ze szkoleniami diagnostów. Pierwsze szkolenia organizowane były dwuetapowo. Najpierw szkolenie wyjazdowe w TÜV Thüringen, a następnie szkolenie teoretyczne i praktyczne w autoryzowanych stacjach kontroli pojazdów w Polsce.Misją TÜVPOL-u jest udzielanie wszechstronnej pomocy polskim firmom, organizacjom gospodarczym i urzędom, w celu zwiększenia szans rozwojowych przez dostosowanie ich poziomu jakości do wymagań Unii Europejskiej i organizacji ponadnarodowych.W latach 90-tych podjęto próby zmierzające do przeniesienia ponad 100 letnich doświadczeń TÜV-u na grunt polski przy udziale krajowego potencjału. W ten sposób w roku 1996 powstał TÜVPOL - organizacja łącząca w sobie doświadczenia z obszaru Unii Europejskiej, ze znajomością i zrozumieniem specyfiki i potrzeb naszej gospodarki.Transformacja początku lat 90-tych odnosiła się do całej gospodarki. Dynamiczne zmiany w Europie Środkowo - Wschodniej dotyczyły także działalności konsultingowej, badawczej i technicznej. Politechnika Wrocławska była miejscem spotkań, rozmów, gdzie rodziło się wiele nowych idei. Tam też należy szukać początków TUVPOL-u. W 1995 roku rozpoczęto pierwsze rozmowy z kierownictwem TÜV Thüringen. W lutym 1996 roku, pan Bernd Moser prezentował statystyki badań technicznych pojazdów na terenie byłej NRD, wyjaśniając jak zastosowanie prawa i standardów znanych z Niemiec Zachodnich wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa. W wyniku dyskusji zawiązała się grupa organizacyjna po stronie polskiej w składzie Piotr Wrzecioniarz, Leszek Stricker, Wojciech Ambroszko.Po pobycie polskiej grupy w ośrodkach TÜV w Erfurcie, Essen i Dortmundzie we wrześniu 1996 roku w Sądzie Gospodarczym we Wrocławiu została zarejestrowana działalność firmy TÜVPOL. stacje kontroli pojazdów Elearning ISO certyfikacja szkolenia

Kategorie: Działalność firmy TÜVPOL rozpoczęto w obszarze badań technicznych pojazdów. Pierwsze dwie stacje kontroli pojazdów we Wrocławiu, które posiadały autoryzację TÜVPOL-u, to należąca do MOTORPOL-u (Volkswagen) i do ówczesnego Auto-Perfektu (przedstawiciel Mercedesa). Obie były "oknem na świat" w zakresie nowoczesnej diagnostyki i badań technicznych pojazdów w Polsce.Widząc, jakim sukcesem zakończyły się inwestycje we Wrocławiu, podjęto decyzje o zorganizowaniu sieci autoryzowanych przez TÜVPOL stacji kontroli pojazdów znajdujących się na terenie całej Polski. Nadawanie autoryzacji stacjom kontroli pojazdów związane było między innymi ze szkoleniami diagnostów. Pierwsze szkolenia organizowane były dwuetapowo. Najpierw szkolenie wyjazdowe w TÜV Thüringen, a następnie szkolenie teoretyczne i praktyczne w autoryzowanych stacjach kontroli pojazdów w Polsce.Misją TÜVPOL-u jest udzielanie wszechstronnej pomocy polskim firmom, organizacjom gospodarczym i urzędom, w celu zwiększenia szans rozwojowych przez dostosowanie ich poziomu jakości do wymagań Unii Europejskiej i organizacji ponadnarodowych.W latach 90-tych podjęto próby zmierzające do przeniesienia ponad 100 letnich doświadczeń TÜV-u na grunt polski przy udziale krajowego potencjału. W ten sposób w roku 1996 powstał TÜVPOL - organizacja łącząca w sobie doświadczenia z obszaru Unii Europejskiej, ze znajomością i zrozumieniem specyfiki i potrzeb naszej gospodarki.Transformacja początku lat 90-tych odnosiła się do całej gospodarki. Dynamiczne zmiany w Europie Środkowo - Wschodniej dotyczyły także działalności konsultingowej, badawczej i technicznej. Politechnika Wrocławska była miejscem spotkań, rozmów, gdzie rodziło się wiele nowych idei. Tam też należy szukać początków TUVPOL-u. W 1995 roku rozpoczęto pierwsze rozmowy z kierownictwem TÜV Thüringen. W lutym 1996 roku, pan Bernd Moser prezentował statystyki badań technicznych pojazdów na terenie byłej NRD, wyjaśniając jak zastosowanie prawa i standardów znanych z Niemiec Zachodnich wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa. W wyniku dyskusji zawiązała się grupa organizacyjna po stronie polskiej w składzie Piotr Wrzecioniarz, Leszek Stricker, Wojciech Ambroszko.Po pobycie polskiej grupy w ośrodkach TÜV w Erfurcie, Essen i Dortmundzie we wrześniu 1996 roku w Sądzie Gospodarczym we Wrocławiu została zarejestrowana działalność firmy TÜVPOL. stacje kontroli pojazdów Elearning ISO certyfikacja szkolenia

Tuvpol Sp. z o.o. Rzeczoznawstwo. Certyfikacja, szkolenia, stacje kontroli pojazdów

Powstańców Śląskich 5 53-332 ; Wrocław,
Tel: Tel/fax: 71 361 12 38
http://www.tuvpol.pl

Działalność firmy TÜVPOL rozpoczęto w obszarze badań technicznych pojazdów. Pierwsze dwie stacje kontroli pojazdów we Wrocławiu, które posiadały autoryzację TÜVPOL-u, to należąca do MOTORPOL-u (Volkswagen) i do ówczesnego Auto-Perfektu (przedstawiciel Mercedesa). Obie były "oknem na świat" w zakresie nowoczesnej diagnostyki i badań technicznych pojazdów w Polsce.Widząc, jakim sukcesem zakończyły się inwestycje we Wrocławiu, podjęto decyzje o zorganizowaniu sieci autoryzowanych przez TÜVPOL stacji kontroli pojazdów znajdujących się na terenie całej Polski. Nadawanie autoryzacji stacjom kontroli pojazdów związane było między innymi ze szkoleniami diagnostów. Pierwsze szkolenia organizowane były dwuetapowo. Najpierw szkolenie wyjazdowe w TÜV Thüringen, a następnie szkolenie teoretyczne i praktyczne w autoryzowanych stacjach kontroli pojazdów w Polsce.Misją TÜVPOL-u jest udzielanie wszechstronnej pomocy polskim firmom, organizacjom gospodarczym i urzędom, w celu zwiększenia szans rozwojowych przez dostosowanie ich poziomu jakości do wymagań Unii Europejskiej i organizacji ponadnarodowych.W latach 90-tych podjęto próby zmierzające do przeniesienia ponad 100 letnich doświadczeń TÜV-u na grunt polski przy udziale krajowego potencjału. W ten sposób w roku 1996 powstał TÜVPOL - organizacja łącząca w sobie doświadczenia z obszaru Unii Europejskiej, ze znajomością i zrozumieniem specyfiki i potrzeb naszej gospodarki.Transformacja początku lat 90-tych odnosiła się do całej gospodarki. Dynamiczne zmiany w Europie Środkowo - Wschodniej dotyczyły także działalności konsultingowej, badawczej i technicznej. Politechnika Wrocławska była miejscem spotkań, rozmów, gdzie rodziło się wiele nowych idei. Tam też należy szukać początków TUVPOL-u. W 1995 roku rozpoczęto pierwsze rozmowy z kierownictwem TÜV Thüringen. W lutym 1996 roku, pan Bernd Moser prezentował statystyki badań technicznych pojazdów na terenie byłej NRD, wyjaśniając jak zastosowanie prawa i standardów znanych z Niemiec Zachodnich wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa. W wyniku dyskusji zawiązała się grupa organizacyjna po stronie polskiej w składzie Piotr Wrzecioniarz, Leszek Stricker, Wojciech Ambroszko.Po pobycie polskiej grupy w ośrodkach TÜV w Erfurcie, Essen i Dortmundzie we wrześniu 1996 roku w Sądzie Gospodarczym we Wrocławiu została zarejestrowana działalność firmy TÜVPOL. stacje kontroli pojazdów Elearning ISO certyfikacja szkolenia

Tel: Tel/fax: 71 361 12 38

Tuvpol Sp. z o.o. Rzeczoznawstwo. Certyfikacja, szkolenia, stacje kontroli pojazdów

Tel. Tel/fax: 71 361 12 38