Biblioteka Goethe-Institut w Warszawie

Chmielna 13a 00-021 ; Warszawa,

Tel: 22 505 90 33


Biblioteka Goethe-Institut w Warszawie

Chmielna 13a 00-021 ; Warszawa,

22 505 90 33

http://www.goethe.de/ins/pl/war/wis/bib/plindex.htm


Biblioteka Goethe-Institut w Warszawie

Tagi: :Goethe-Institut w Warszawie powstał w 1990 roku. Od 2004 roku nasza siedziba mieści się w nowoczesnych pomieszczeniach przy ul. Chmielnej w samym centrum stolicy. Celem naszej działalności w sferze polityczno-kulturalnej jest budowanie perspektywicznego porozumienia między Polakami i Niemcami poprzez popularyzację języka niemieckiego, pracę na rzecz upowszechniania informacji na temat Niemiec, pośredniczenie w kontaktach oraz prowadzenie dialogu i współpracy w dziedzinie kultury i edukacji. Nasza działalność ma ułatwić dostęp do niemieckiej kultury i zintensyfikować kontakty między polskimi i niemieckimi instytucjami kulturalnymi i oświatowymi, a także artystami i intelektualistami. W ten sposób chcemy współuczestniczyć w procesie kulturalnej integracji Unii Europejskiej i umacnianiu europejskiego społeczeństwa obywatelskiego. W naszej pracy priorytetowo traktujemy działania na rzecz wzrostu akceptacji dla języka niemieckiego w ramach europejskiej koncepcji wielojęzyczności, podejmowanie tematyki, związanej z postrzeganiem siebie nawzajem w przeszłości i dziś, oraz organizację imprez kulturalnych, przynoszących trwałe, widoczne efekty. Goethe-Institut w Warszawie służy Państwu profesjonalną radą we wszystkich dziedzinach swojej działalności, począwszy od wyboru odpowiedniego kursu z bogatej oferty Instytutu aż po wyszukiwanie najświeższych informacji na temat Niemiec. Goethe-Institut w Warszawie działa na terenie Polski wspólnie z Goethe-Institut w Krakowie. Nasz obszar działania obejmuje następujące województwa: Zachodniopomorskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Kujawsko-Pomorskie, Podlaskie, Mazowieckie, Wielkopolskie, Lubuskie, Łódzkie, Lubelskie. Sześć województw Polski Południowej leży w zakresie kompetencji Goethe-Institut w Krakowie.

Kategorie: :Goethe-Institut w Warszawie powstał w 1990 roku. Od 2004 roku nasza siedziba mieści się w nowoczesnych pomieszczeniach przy ul. Chmielnej w samym centrum stolicy. Celem naszej działalności w sferze polityczno-kulturalnej jest budowanie perspektywicznego porozumienia między Polakami i Niemcami poprzez popularyzację języka niemieckiego, pracę na rzecz upowszechniania informacji na temat Niemiec, pośredniczenie w kontaktach oraz prowadzenie dialogu i współpracy w dziedzinie kultury i edukacji. Nasza działalność ma ułatwić dostęp do niemieckiej kultury i zintensyfikować kontakty między polskimi i niemieckimi instytucjami kulturalnymi i oświatowymi, a także artystami i intelektualistami. W ten sposób chcemy współuczestniczyć w procesie kulturalnej integracji Unii Europejskiej i umacnianiu europejskiego społeczeństwa obywatelskiego. W naszej pracy priorytetowo traktujemy działania na rzecz wzrostu akceptacji dla języka niemieckiego w ramach europejskiej koncepcji wielojęzyczności, podejmowanie tematyki, związanej z postrzeganiem siebie nawzajem w przeszłości i dziś, oraz organizację imprez kulturalnych, przynoszących trwałe, widoczne efekty. Goethe-Institut w Warszawie służy Państwu profesjonalną radą we wszystkich dziedzinach swojej działalności, począwszy od wyboru odpowiedniego kursu z bogatej oferty Instytutu aż po wyszukiwanie najświeższych informacji na temat Niemiec. Goethe-Institut w Warszawie działa na terenie Polski wspólnie z Goethe-Institut w Krakowie. Nasz obszar działania obejmuje następujące województwa: Zachodniopomorskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Kujawsko-Pomorskie, Podlaskie, Mazowieckie, Wielkopolskie, Lubuskie, Łódzkie, Lubelskie. Sześć województw Polski Południowej leży w zakresie kompetencji Goethe-Institut w Krakowie.

Biblioteka Goethe-Institut w Warszawie

Chmielna 13a 00-021 ; Warszawa,
Tel: 22 505 90 33
http://www.goethe.de/ins/pl/war/wis/bib/plindex.htm

:Goethe-Institut w Warszawie powstał w 1990 roku. Od 2004 roku nasza siedziba mieści się w nowoczesnych pomieszczeniach przy ul. Chmielnej w samym centrum stolicy. Celem naszej działalności w sferze polityczno-kulturalnej jest budowanie perspektywicznego porozumienia między Polakami i Niemcami poprzez popularyzację języka niemieckiego, pracę na rzecz upowszechniania informacji na temat Niemiec, pośredniczenie w kontaktach oraz prowadzenie dialogu i współpracy w dziedzinie kultury i edukacji. Nasza działalność ma ułatwić dostęp do niemieckiej kultury i zintensyfikować kontakty między polskimi i niemieckimi instytucjami kulturalnymi i oświatowymi, a także artystami i intelektualistami. W ten sposób chcemy współuczestniczyć w procesie kulturalnej integracji Unii Europejskiej i umacnianiu europejskiego społeczeństwa obywatelskiego. W naszej pracy priorytetowo traktujemy działania na rzecz wzrostu akceptacji dla języka niemieckiego w ramach europejskiej koncepcji wielojęzyczności, podejmowanie tematyki, związanej z postrzeganiem siebie nawzajem w przeszłości i dziś, oraz organizację imprez kulturalnych, przynoszących trwałe, widoczne efekty. Goethe-Institut w Warszawie służy Państwu profesjonalną radą we wszystkich dziedzinach swojej działalności, począwszy od wyboru odpowiedniego kursu z bogatej oferty Instytutu aż po wyszukiwanie najświeższych informacji na temat Niemiec. Goethe-Institut w Warszawie działa na terenie Polski wspólnie z Goethe-Institut w Krakowie. Nasz obszar działania obejmuje następujące województwa: Zachodniopomorskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Kujawsko-Pomorskie, Podlaskie, Mazowieckie, Wielkopolskie, Lubuskie, Łódzkie, Lubelskie. Sześć województw Polski Południowej leży w zakresie kompetencji Goethe-Institut w Krakowie.

Tel: 22 505 90 33

Biblioteka Goethe-Institut w Warszawie

Tel. 22 505 90 33