Eurovia Polska S.A. WMB Bielsko-Biała

83 43-392 ; Międzyrzecze Górne,

Tel: 33 815 57 01


Eurovia Polska S.A. WMB Bielsko-Biała

83 43-392 ; Międzyrzecze Górne,

33 815 57 01

http://www.eurovia.pl


Eurovia Polska S.A. WMB Bielsko-Biała

Tagi: :Świadczymy usługi w zakresie budownictwa inżynieryjno-lądowego, głównie w branży drogowej: * budowa i remonty dróg, autostrad, lotnisk, parkingów * konstrukcje powierzchni przemysłowych, handlowych, sportowych * infrastruktura drogowa, miejska i gminna * wielosezonowe utrzymanie sieci drogowej * realizacje wszelkich typów konstrukcji i technologii drogowych * także technologie autorskie, rozwiązania „pod klucz”, doradztwo techniczneWykonujemy pełny zakres struktur drogowych: * warstwy podbudów kamiennych oraz bitumicznych * roboty odwodnieniowe powierzchniowe i wgłębne * roboty kanalizacyjne * roboty ziemne, makroniwelacje, niwelacjach i rekultywacje terenu * roboty z szerokim zastosowaniem geotekstyliów * wykonywanie urządzeń zabezpieczenia ruchu drogowego kruszywa grys bazaltowy piasek kruszywa bazaltowe produkcja kruszyw

Kategorie: :Świadczymy usługi w zakresie budownictwa inżynieryjno-lądowego, głównie w branży drogowej: * budowa i remonty dróg, autostrad, lotnisk, parkingów * konstrukcje powierzchni przemysłowych, handlowych, sportowych * infrastruktura drogowa, miejska i gminna * wielosezonowe utrzymanie sieci drogowej * realizacje wszelkich typów konstrukcji i technologii drogowych * także technologie autorskie, rozwiązania „pod klucz”, doradztwo techniczneWykonujemy pełny zakres struktur drogowych: * warstwy podbudów kamiennych oraz bitumicznych * roboty odwodnieniowe powierzchniowe i wgłębne * roboty kanalizacyjne * roboty ziemne, makroniwelacje, niwelacjach i rekultywacje terenu * roboty z szerokim zastosowaniem geotekstyliów * wykonywanie urządzeń zabezpieczenia ruchu drogowego kruszywa grys bazaltowy piasek kruszywa bazaltowe produkcja kruszyw

Eurovia Polska S.A. WMB Bielsko-Biała

83 43-392 ; Międzyrzecze Górne,
Tel: 33 815 57 01
http://www.eurovia.pl

:Świadczymy usługi w zakresie budownictwa inżynieryjno-lądowego, głównie w branży drogowej: * budowa i remonty dróg, autostrad, lotnisk, parkingów * konstrukcje powierzchni przemysłowych, handlowych, sportowych * infrastruktura drogowa, miejska i gminna * wielosezonowe utrzymanie sieci drogowej * realizacje wszelkich typów konstrukcji i technologii drogowych * także technologie autorskie, rozwiązania „pod klucz”, doradztwo techniczneWykonujemy pełny zakres struktur drogowych: * warstwy podbudów kamiennych oraz bitumicznych * roboty odwodnieniowe powierzchniowe i wgłębne * roboty kanalizacyjne * roboty ziemne, makroniwelacje, niwelacjach i rekultywacje terenu * roboty z szerokim zastosowaniem geotekstyliów * wykonywanie urządzeń zabezpieczenia ruchu drogowego kruszywa grys bazaltowy piasek kruszywa bazaltowe produkcja kruszyw

Tel: 33 815 57 01

Eurovia Polska S.A. WMB Bielsko-Biała

Tel. 33 815 57 01