Kancealria windykacyjno - odszkodowawcza OPS

Wełniany Rynek 10 lok. 7 85-870 ; Bydgoszcz,

Tel: 52 379 34 67


Kancealria windykacyjno - odszkodowawcza OPS

Wełniany Rynek 10 lok. 7 85-870 ; Bydgoszcz,

52 379 34 67

http://www.ops-odszkodowania.pl


Kancealria windykacyjno - odszkodowawcza OPS

Tagi: :Naszą Kancelarię stworzyły osoby z dużym doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej i windykacyjnej. Zadaniem kancelarii jest niesienie pomocy osobom poszkodowanym w dochodzeniu należnych im roszczeń od zakładów ubezpieczeń, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw przesyłowych, a także od innych podmiotów, które odpowiadają za powstanie szkody lub zobowiązania pieniężnego.Sporządzamy wszelkie wymagane pisma w imieniu osoby poszkodowanej i wierzyciela, a następnie występujemy do podmiotu odpowiedzialnego o wypłatę należnego świadczenia. Skorzystanie z usług Kancelarii daje pewność uzyskania wysokiej rekompensaty za poniesioną szkodę. Zespół fachowców oferuje bezpłatną poradę i konsultację każdego przypadku. W czasie trwania procesu odszkodowawczego i windykacyjnego klient regularnie otrzymuje informacje o przebiegu i postępach w sprawie, aż do skutecznego jej zakończenia. Gwarantujemy pomoc na każdym etapie postępowania odszkodowawczego i windykacyjnego, łącznie z rozstrzygnięciem sporu na drodze sądowej. Nasza Kancelaria gwarantuje przejrzyste zasady współpracy, wyegzekwowanie najwyższego, możliwego zadośćuczynienia i innych świadczeń odszkodowawczych oraz szybką i skuteczną windykację należności. Wynagrodzenie firmy uzależnione jest od wysokości uzyskanego świadczenia i pobierane dopiero po uzyskaniu należności dla Klienta. Zlecając nam swoją sprawę klient nie podejmuje żadnego ryzyka. Jednocześnie otrzymuje gwarancję efektywności naszej pracy. Oferujemy m.in.:•informację prawną w drodze indywidualnych konsultacji z klientem•pomoc w kompletowaniu dokumentacji•informację gospodarczą o dłużniku•monitoring wierzytelności•„prewencję windykacyjną”•poszukiwanie majątku dłużnika •kompleksową lub częściową obsługę windykacyjnąZakres usług kancelarii obejmuje pomoc na etapie:•czynności przedsądowe – windykacja terenowa•postępowanie sądowe•czynności przedegzekucyjne•postępowanie egzekucyjne lub postępowanie upadłościoweKancelaria Windykacyjno-Odszkodowawcza "OPS" ul. Wełniany Rynek 10/7 85 - 636 Bydgoszcz tel. 52 379 34 67tel. kom. 663 058 876 fax 52 379 34 67 --------------------------------------------------------------------------------ul. Chłopska 10/1180-513 Gdańsktel. kom. 663 058 876* odzyskiwanie należności windykacja terenowa czynności przedegzekucyjne windykacja odszkodowania

Kategorie: :Naszą Kancelarię stworzyły osoby z dużym doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej i windykacyjnej. Zadaniem kancelarii jest niesienie pomocy osobom poszkodowanym w dochodzeniu należnych im roszczeń od zakładów ubezpieczeń, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw przesyłowych, a także od innych podmiotów, które odpowiadają za powstanie szkody lub zobowiązania pieniężnego.Sporządzamy wszelkie wymagane pisma w imieniu osoby poszkodowanej i wierzyciela, a następnie występujemy do podmiotu odpowiedzialnego o wypłatę należnego świadczenia. Skorzystanie z usług Kancelarii daje pewność uzyskania wysokiej rekompensaty za poniesioną szkodę. Zespół fachowców oferuje bezpłatną poradę i konsultację każdego przypadku. W czasie trwania procesu odszkodowawczego i windykacyjnego klient regularnie otrzymuje informacje o przebiegu i postępach w sprawie, aż do skutecznego jej zakończenia. Gwarantujemy pomoc na każdym etapie postępowania odszkodowawczego i windykacyjnego, łącznie z rozstrzygnięciem sporu na drodze sądowej. Nasza Kancelaria gwarantuje przejrzyste zasady współpracy, wyegzekwowanie najwyższego, możliwego zadośćuczynienia i innych świadczeń odszkodowawczych oraz szybką i skuteczną windykację należności. Wynagrodzenie firmy uzależnione jest od wysokości uzyskanego świadczenia i pobierane dopiero po uzyskaniu należności dla Klienta. Zlecając nam swoją sprawę klient nie podejmuje żadnego ryzyka. Jednocześnie otrzymuje gwarancję efektywności naszej pracy. Oferujemy m.in.:•informację prawną w drodze indywidualnych konsultacji z klientem•pomoc w kompletowaniu dokumentacji•informację gospodarczą o dłużniku•monitoring wierzytelności•„prewencję windykacyjną”•poszukiwanie majątku dłużnika •kompleksową lub częściową obsługę windykacyjnąZakres usług kancelarii obejmuje pomoc na etapie:•czynności przedsądowe – windykacja terenowa•postępowanie sądowe•czynności przedegzekucyjne•postępowanie egzekucyjne lub postępowanie upadłościoweKancelaria Windykacyjno-Odszkodowawcza "OPS" ul. Wełniany Rynek 10/7 85 - 636 Bydgoszcz tel. 52 379 34 67tel. kom. 663 058 876 fax 52 379 34 67 --------------------------------------------------------------------------------ul. Chłopska 10/1180-513 Gdańsktel. kom. 663 058 876* odzyskiwanie należności windykacja terenowa czynności przedegzekucyjne windykacja odszkodowania

Kancealria windykacyjno - odszkodowawcza OPS

Wełniany Rynek 10 lok. 7 85-870 ; Bydgoszcz,
Tel: 52 379 34 67
http://www.ops-odszkodowania.pl

:Naszą Kancelarię stworzyły osoby z dużym doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej i windykacyjnej. Zadaniem kancelarii jest niesienie pomocy osobom poszkodowanym w dochodzeniu należnych im roszczeń od zakładów ubezpieczeń, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw przesyłowych, a także od innych podmiotów, które odpowiadają za powstanie szkody lub zobowiązania pieniężnego.Sporządzamy wszelkie wymagane pisma w imieniu osoby poszkodowanej i wierzyciela, a następnie występujemy do podmiotu odpowiedzialnego o wypłatę należnego świadczenia. Skorzystanie z usług Kancelarii daje pewność uzyskania wysokiej rekompensaty za poniesioną szkodę. Zespół fachowców oferuje bezpłatną poradę i konsultację każdego przypadku. W czasie trwania procesu odszkodowawczego i windykacyjnego klient regularnie otrzymuje informacje o przebiegu i postępach w sprawie, aż do skutecznego jej zakończenia. Gwarantujemy pomoc na każdym etapie postępowania odszkodowawczego i windykacyjnego, łącznie z rozstrzygnięciem sporu na drodze sądowej. Nasza Kancelaria gwarantuje przejrzyste zasady współpracy, wyegzekwowanie najwyższego, możliwego zadośćuczynienia i innych świadczeń odszkodowawczych oraz szybką i skuteczną windykację należności. Wynagrodzenie firmy uzależnione jest od wysokości uzyskanego świadczenia i pobierane dopiero po uzyskaniu należności dla Klienta. Zlecając nam swoją sprawę klient nie podejmuje żadnego ryzyka. Jednocześnie otrzymuje gwarancję efektywności naszej pracy. Oferujemy m.in.:•informację prawną w drodze indywidualnych konsultacji z klientem•pomoc w kompletowaniu dokumentacji•informację gospodarczą o dłużniku•monitoring wierzytelności•„prewencję windykacyjną”•poszukiwanie majątku dłużnika •kompleksową lub częściową obsługę windykacyjnąZakres usług kancelarii obejmuje pomoc na etapie:•czynności przedsądowe – windykacja terenowa•postępowanie sądowe•czynności przedegzekucyjne•postępowanie egzekucyjne lub postępowanie upadłościoweKancelaria Windykacyjno-Odszkodowawcza "OPS" ul. Wełniany Rynek 10/7 85 - 636 Bydgoszcz tel. 52 379 34 67tel. kom. 663 058 876 fax 52 379 34 67 --------------------------------------------------------------------------------ul. Chłopska 10/1180-513 Gdańsktel. kom. 663 058 876* odzyskiwanie należności windykacja terenowa czynności przedegzekucyjne windykacja odszkodowania

Tel: 52 379 34 67

Kancealria windykacyjno - odszkodowawcza OPS

Tel. 52 379 34 67