Lassota i Partnerzy. Kancelaria adwokacka

al. prof. A. Krzyżanowskiego 8/3 35-329 ; Rzeszów,

Tel: 17 850 60 77


Lassota i Partnerzy. Kancelaria adwokacka

al. prof. A. Krzyżanowskiego 8/3 35-329 ; Rzeszów,

17 850 60 77

http://www.lassota.pl


Lassota i Partnerzy. Kancelaria adwokacka

Tagi: Nasze specjalizacje:Sprawy cywilneW sporach cywilnych reprezentujemy zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze, instytucje i jednostki samorządu terytorialnego. Kancelaria zapewnia pomoc prawną i reprezentację we wszystkich instancjach przed sądami, w tym również przed Sądem Najwyższym. Poza reprezentacją w sporach sądowych zapewniamy pomoc prawną, między innymi przy: * uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości * przygotowaniu, analizie i opiniowaniu umów * przygotowaniu opinii prawnych * sprawach spadkowychSprawy karneW dziedzinie prawa karnego adwokaci Kancelarii zapewniają: * obronę podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję lub prokuraturę * obronę oskarżonego przed Sądem * reprezentację skazanych w postępowaniu wykonawczym (warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary) * reprezentacja osób pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym * reprezentacja osób pokrzywdzonych w postępowaniu sądowym w charakterze oskarżyciela posiłkowego * dochodzenie roszczeń z tytułu nawiązki, naprawienia szkody w postępowaniu karnymOdszkodowaniaDochodzenie roszczeń odszkodowawczych w postępowaniach sądowych i reprezentacja poszkodowanych przed zakładami ubezpieczeń to jedna z wiodących specjalizacji prawników Kancelarii w Rzeszowie. Pomagamy w uzyskiwaniu odszkodowania, prowadząc sprawy odszkodowawcze, wynikające z: * wypadków drogowych * wypadków przy pracy * błędów w sztuce medycznej * umów ubezpieczeń * czynów niedozwolonych * niewykonania umówSprawy odszkodowawcze prowadzone są kompleksowo na wszystkich etapach i przed wszystkimi organami.Roszczenia odszkodowawcze, których poszkodowany może dochodzić w takich postępowaniach to: * zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć osoby najbliższej) * odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji, utraconych zarobków i innych korzyści * renta z tytułu niezdolności do pracy zarobkowej * renta z tytułu zwiększonych potrzeb związanych z koniecznością stałego lub długotrwałego leczenia, rehabilitacji, opieki osób trzecich * odszkodowanie z tytułu zniszczonego mienia, zwrotu kosztów naprawy samochodu * odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej * renta dla najbliższych członków rodziny osoby zmarłejWięcej informacji mogą Państwo uzyskać na naszej stronie internetowej www.lassota.plNasze oddziały:Kancelaria Adwokacka Lassota i Partnerzyul. Józefińska 33/13, 30-529 Kraków tel. (+48 12) 421 78 80fax (+48 12) 398 37 38e-mail: krakow@lassota.plKancelaria Adwokacka Lassota i Partnerzyul. Widok 10 pok. 302, 50-052 Wrocław tel. (+48 71) 727 72 21fax (+48 71) 722 04 22e-mail: wroclaw@lassota.pl adwokat sprawy spadkowe kancelaria adwokacka zamówienia publiczne prawo spadkowe prawo pracy prawo rodzinne podział majątku ochrona dóbr osobistych zadośćuczynienie obrona własność przemysłowa procesy prawo autorskie wypadki własność intelektualna sprawy rozwodowe prawo cywilne prawo karne odszkodowania

Kategorie: Nasze specjalizacje:Sprawy cywilneW sporach cywilnych reprezentujemy zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze, instytucje i jednostki samorządu terytorialnego. Kancelaria zapewnia pomoc prawną i reprezentację we wszystkich instancjach przed sądami, w tym również przed Sądem Najwyższym. Poza reprezentacją w sporach sądowych zapewniamy pomoc prawną, między innymi przy: * uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości * przygotowaniu, analizie i opiniowaniu umów * przygotowaniu opinii prawnych * sprawach spadkowychSprawy karneW dziedzinie prawa karnego adwokaci Kancelarii zapewniają: * obronę podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję lub prokuraturę * obronę oskarżonego przed Sądem * reprezentację skazanych w postępowaniu wykonawczym (warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary) * reprezentacja osób pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym * reprezentacja osób pokrzywdzonych w postępowaniu sądowym w charakterze oskarżyciela posiłkowego * dochodzenie roszczeń z tytułu nawiązki, naprawienia szkody w postępowaniu karnymOdszkodowaniaDochodzenie roszczeń odszkodowawczych w postępowaniach sądowych i reprezentacja poszkodowanych przed zakładami ubezpieczeń to jedna z wiodących specjalizacji prawników Kancelarii w Rzeszowie. Pomagamy w uzyskiwaniu odszkodowania, prowadząc sprawy odszkodowawcze, wynikające z: * wypadków drogowych * wypadków przy pracy * błędów w sztuce medycznej * umów ubezpieczeń * czynów niedozwolonych * niewykonania umówSprawy odszkodowawcze prowadzone są kompleksowo na wszystkich etapach i przed wszystkimi organami.Roszczenia odszkodowawcze, których poszkodowany może dochodzić w takich postępowaniach to: * zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć osoby najbliższej) * odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji, utraconych zarobków i innych korzyści * renta z tytułu niezdolności do pracy zarobkowej * renta z tytułu zwiększonych potrzeb związanych z koniecznością stałego lub długotrwałego leczenia, rehabilitacji, opieki osób trzecich * odszkodowanie z tytułu zniszczonego mienia, zwrotu kosztów naprawy samochodu * odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej * renta dla najbliższych członków rodziny osoby zmarłejWięcej informacji mogą Państwo uzyskać na naszej stronie internetowej www.lassota.plNasze oddziały:Kancelaria Adwokacka Lassota i Partnerzyul. Józefińska 33/13, 30-529 Kraków tel. (+48 12) 421 78 80fax (+48 12) 398 37 38e-mail: krakow@lassota.plKancelaria Adwokacka Lassota i Partnerzyul. Widok 10 pok. 302, 50-052 Wrocław tel. (+48 71) 727 72 21fax (+48 71) 722 04 22e-mail: wroclaw@lassota.pl adwokat sprawy spadkowe kancelaria adwokacka zamówienia publiczne prawo spadkowe prawo pracy prawo rodzinne podział majątku ochrona dóbr osobistych zadośćuczynienie obrona własność przemysłowa procesy prawo autorskie wypadki własność intelektualna sprawy rozwodowe prawo cywilne prawo karne odszkodowania

Lassota i Partnerzy. Kancelaria adwokacka

al. prof. A. Krzyżanowskiego 8/3 35-329 ; Rzeszów,
Tel: 17 850 60 77
http://www.lassota.pl

Nasze specjalizacje:Sprawy cywilneW sporach cywilnych reprezentujemy zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze, instytucje i jednostki samorządu terytorialnego. Kancelaria zapewnia pomoc prawną i reprezentację we wszystkich instancjach przed sądami, w tym również przed Sądem Najwyższym. Poza reprezentacją w sporach sądowych zapewniamy pomoc prawną, między innymi przy: * uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości * przygotowaniu, analizie i opiniowaniu umów * przygotowaniu opinii prawnych * sprawach spadkowychSprawy karneW dziedzinie prawa karnego adwokaci Kancelarii zapewniają: * obronę podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję lub prokuraturę * obronę oskarżonego przed Sądem * reprezentację skazanych w postępowaniu wykonawczym (warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary) * reprezentacja osób pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym * reprezentacja osób pokrzywdzonych w postępowaniu sądowym w charakterze oskarżyciela posiłkowego * dochodzenie roszczeń z tytułu nawiązki, naprawienia szkody w postępowaniu karnymOdszkodowaniaDochodzenie roszczeń odszkodowawczych w postępowaniach sądowych i reprezentacja poszkodowanych przed zakładami ubezpieczeń to jedna z wiodących specjalizacji prawników Kancelarii w Rzeszowie. Pomagamy w uzyskiwaniu odszkodowania, prowadząc sprawy odszkodowawcze, wynikające z: * wypadków drogowych * wypadków przy pracy * błędów w sztuce medycznej * umów ubezpieczeń * czynów niedozwolonych * niewykonania umówSprawy odszkodowawcze prowadzone są kompleksowo na wszystkich etapach i przed wszystkimi organami.Roszczenia odszkodowawcze, których poszkodowany może dochodzić w takich postępowaniach to: * zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć osoby najbliższej) * odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji, utraconych zarobków i innych korzyści * renta z tytułu niezdolności do pracy zarobkowej * renta z tytułu zwiększonych potrzeb związanych z koniecznością stałego lub długotrwałego leczenia, rehabilitacji, opieki osób trzecich * odszkodowanie z tytułu zniszczonego mienia, zwrotu kosztów naprawy samochodu * odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej * renta dla najbliższych członków rodziny osoby zmarłejWięcej informacji mogą Państwo uzyskać na naszej stronie internetowej www.lassota.plNasze oddziały:Kancelaria Adwokacka Lassota i Partnerzyul. Józefińska 33/13, 30-529 Kraków tel. (+48 12) 421 78 80fax (+48 12) 398 37 38e-mail: krakow@lassota.plKancelaria Adwokacka Lassota i Partnerzyul. Widok 10 pok. 302, 50-052 Wrocław tel. (+48 71) 727 72 21fax (+48 71) 722 04 22e-mail: wroclaw@lassota.pl adwokat sprawy spadkowe kancelaria adwokacka zamówienia publiczne prawo spadkowe prawo pracy prawo rodzinne podział majątku ochrona dóbr osobistych zadośćuczynienie obrona własność przemysłowa procesy prawo autorskie wypadki własność intelektualna sprawy rozwodowe prawo cywilne prawo karne odszkodowania

Tel: 17 850 60 77

Lassota i Partnerzy. Kancelaria adwokacka

Tel. 17 850 60 77