Szpital Wojewódzki dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

Sądowa 18 86-100 ; Świecie,

Tel: 52 331 10 31


Szpital Wojewódzki dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

Sądowa 18 86-100 ; Świecie,

52 331 10 31

http://www.szpital-psychiatryczny.swiecie.pl


Szpital Wojewódzki dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

Tagi: :Nasz patron doktor Józef Bednarz stwierdził, że "Miarą człowieczeństwa jest stosunek do ludzi chorych psychicznie". To motto przyświeca wszystkim działaniom pracowników szpitala. Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu jest placówką leczniczą, której naczelnym celem jest podnoszenie jakości świadczonych usług z korzyścią dla naszych pacjentów. Wprowadzamy nowe i udoskonalamy stare metody leczenia. Na każdym oddziale oprócz lekarzy i pielęgniarek zatrudniony jest psycholog i terapeuta. Nasz szpital posiada stale rozwijaną bazę diagnostyczną z wysoko wyspecjalizowaną kadrą pracowników. W chwili obecnej szpital posiada:• nowoczesną pracownię EEG• nowoczesną pracownię RTG i USG• laboratorium• 12 oddziałów ogólnopsychiatrycznych• 1 oddział psychiatrii dzieci i młodzieży• 1 oddział detoksykacyjny dla narkomanów• 1 oddział terapii uzależnień od alkoholu• 1 oddział rehabilitacji neurologicznej• Systematycznie spada średni czas hospitalizacji pacjenta (23,1 dni w roku 2004)• Wzrasta jednocześnie liczba przyjęć (7077 w roku 2004)• Kadra systematycznie podnosi swoje kwalifikacje• Szpital należy do Krajowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie• Przy szpitalu powstał Klub Wsparcia Psychicznego działający w ramach Fundacji na Rzecz Rozwoju Psychiatrii Regionu Kujawsko-Pomorskiego * szpital depresja nerwica leczenie nerwicy leczenie depresji leczenie alkoholizmu leczenie uzależnień

Kategorie: :Nasz patron doktor Józef Bednarz stwierdził, że "Miarą człowieczeństwa jest stosunek do ludzi chorych psychicznie". To motto przyświeca wszystkim działaniom pracowników szpitala. Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu jest placówką leczniczą, której naczelnym celem jest podnoszenie jakości świadczonych usług z korzyścią dla naszych pacjentów. Wprowadzamy nowe i udoskonalamy stare metody leczenia. Na każdym oddziale oprócz lekarzy i pielęgniarek zatrudniony jest psycholog i terapeuta. Nasz szpital posiada stale rozwijaną bazę diagnostyczną z wysoko wyspecjalizowaną kadrą pracowników. W chwili obecnej szpital posiada:• nowoczesną pracownię EEG• nowoczesną pracownię RTG i USG• laboratorium• 12 oddziałów ogólnopsychiatrycznych• 1 oddział psychiatrii dzieci i młodzieży• 1 oddział detoksykacyjny dla narkomanów• 1 oddział terapii uzależnień od alkoholu• 1 oddział rehabilitacji neurologicznej• Systematycznie spada średni czas hospitalizacji pacjenta (23,1 dni w roku 2004)• Wzrasta jednocześnie liczba przyjęć (7077 w roku 2004)• Kadra systematycznie podnosi swoje kwalifikacje• Szpital należy do Krajowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie• Przy szpitalu powstał Klub Wsparcia Psychicznego działający w ramach Fundacji na Rzecz Rozwoju Psychiatrii Regionu Kujawsko-Pomorskiego * szpital depresja nerwica leczenie nerwicy leczenie depresji leczenie alkoholizmu leczenie uzależnień

Szpital Wojewódzki dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

Sądowa 18 86-100 ; Świecie,
Tel: 52 331 10 31
http://www.szpital-psychiatryczny.swiecie.pl

:Nasz patron doktor Józef Bednarz stwierdził, że "Miarą człowieczeństwa jest stosunek do ludzi chorych psychicznie". To motto przyświeca wszystkim działaniom pracowników szpitala. Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu jest placówką leczniczą, której naczelnym celem jest podnoszenie jakości świadczonych usług z korzyścią dla naszych pacjentów. Wprowadzamy nowe i udoskonalamy stare metody leczenia. Na każdym oddziale oprócz lekarzy i pielęgniarek zatrudniony jest psycholog i terapeuta. Nasz szpital posiada stale rozwijaną bazę diagnostyczną z wysoko wyspecjalizowaną kadrą pracowników. W chwili obecnej szpital posiada:• nowoczesną pracownię EEG• nowoczesną pracownię RTG i USG• laboratorium• 12 oddziałów ogólnopsychiatrycznych• 1 oddział psychiatrii dzieci i młodzieży• 1 oddział detoksykacyjny dla narkomanów• 1 oddział terapii uzależnień od alkoholu• 1 oddział rehabilitacji neurologicznej• Systematycznie spada średni czas hospitalizacji pacjenta (23,1 dni w roku 2004)• Wzrasta jednocześnie liczba przyjęć (7077 w roku 2004)• Kadra systematycznie podnosi swoje kwalifikacje• Szpital należy do Krajowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie• Przy szpitalu powstał Klub Wsparcia Psychicznego działający w ramach Fundacji na Rzecz Rozwoju Psychiatrii Regionu Kujawsko-Pomorskiego * szpital depresja nerwica leczenie nerwicy leczenie depresji leczenie alkoholizmu leczenie uzależnień

Tel: 52 331 10 31

Szpital Wojewódzki dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

Tel. 52 331 10 31