Pontex MSM Sp. z o.o. Projektowanie mostów, ekspertyzy konstrukcji inżynierskich

pl. Mieroszewskich 1 41-400 ; Mysłowice,

Tel: Tel/fax: 32 223 41 25


Pontex MSM Sp. z o.o. Projektowanie mostów, ekspertyzy konstrukcji inżynierskich

pl. Mieroszewskich 1 41-400 ; Mysłowice,

Tel/fax: 32 223 41 25

http://www.pontex.com.pl


Pontex MSM Sp. z o.o. Projektowanie mostów, ekspertyzy konstrukcji inżynierskich

Tagi: :Firma M.S.M. „Pontex" Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w 1994 roku.Została założona przez zespół doświadczonych projektantów specjalizujących się w projektowaniu obiektów inżynieryjnych (mosty, przepusty, mury oporowe, przejścia podziemne, zabezpieczenia głębokich wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli).WYKONUJEMY: projektowanie obiektów mostowych i innych inżynieryjnych; opracowanie ekspertyz, opinii i orzeczeń technicznych w zakresie mostów oraz innych konstrukcji inżynieryjnych, projektowanie posadowień z zastosowaniem pali, mikropali, ścian szczelinowych, wymiany gruntu oraz iniekcyjnego wzmocnienia podłoża gruntowego, projektowanie remontów i wzmocnienia mostów oraz innych konstrukcji inżynieryjnych, projektowanie przecisków oraz przejść podziemnych, projektowanie przepustów metodą górniczą (bezrozkopowo), projektowanie kotew gruntowych, projektowanie uszczelnień konstrukcji z zastosowaniem cementów lub żywic usuwając spękania i rozwarstwienia konstrukcji, projektowanie renowacji konstrukcji przy zastosowaniu torkretu, nadzór i powiernictwo inwestorskie w zakresie budownictwa mostowego i drogowego, usługi konsultingowe i opinie w zakresie budownictwa na terenach eksploatacjigórniczej. * biura projektowe ekspertyzy konstrukcji projekty mostowe projekty drogowe projektowanie mostów

Kategorie: :Firma M.S.M. „Pontex" Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w 1994 roku.Została założona przez zespół doświadczonych projektantów specjalizujących się w projektowaniu obiektów inżynieryjnych (mosty, przepusty, mury oporowe, przejścia podziemne, zabezpieczenia głębokich wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli).WYKONUJEMY: projektowanie obiektów mostowych i innych inżynieryjnych; opracowanie ekspertyz, opinii i orzeczeń technicznych w zakresie mostów oraz innych konstrukcji inżynieryjnych, projektowanie posadowień z zastosowaniem pali, mikropali, ścian szczelinowych, wymiany gruntu oraz iniekcyjnego wzmocnienia podłoża gruntowego, projektowanie remontów i wzmocnienia mostów oraz innych konstrukcji inżynieryjnych, projektowanie przecisków oraz przejść podziemnych, projektowanie przepustów metodą górniczą (bezrozkopowo), projektowanie kotew gruntowych, projektowanie uszczelnień konstrukcji z zastosowaniem cementów lub żywic usuwając spękania i rozwarstwienia konstrukcji, projektowanie renowacji konstrukcji przy zastosowaniu torkretu, nadzór i powiernictwo inwestorskie w zakresie budownictwa mostowego i drogowego, usługi konsultingowe i opinie w zakresie budownictwa na terenach eksploatacjigórniczej. * biura projektowe ekspertyzy konstrukcji projekty mostowe projekty drogowe projektowanie mostów

Pontex MSM Sp. z o.o. Projektowanie mostów, ekspertyzy konstrukcji inżynierskich

pl. Mieroszewskich 1 41-400 ; Mysłowice,
Tel: Tel/fax: 32 223 41 25
http://www.pontex.com.pl

:Firma M.S.M. „Pontex" Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w 1994 roku.Została założona przez zespół doświadczonych projektantów specjalizujących się w projektowaniu obiektów inżynieryjnych (mosty, przepusty, mury oporowe, przejścia podziemne, zabezpieczenia głębokich wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli).WYKONUJEMY: projektowanie obiektów mostowych i innych inżynieryjnych; opracowanie ekspertyz, opinii i orzeczeń technicznych w zakresie mostów oraz innych konstrukcji inżynieryjnych, projektowanie posadowień z zastosowaniem pali, mikropali, ścian szczelinowych, wymiany gruntu oraz iniekcyjnego wzmocnienia podłoża gruntowego, projektowanie remontów i wzmocnienia mostów oraz innych konstrukcji inżynieryjnych, projektowanie przecisków oraz przejść podziemnych, projektowanie przepustów metodą górniczą (bezrozkopowo), projektowanie kotew gruntowych, projektowanie uszczelnień konstrukcji z zastosowaniem cementów lub żywic usuwając spękania i rozwarstwienia konstrukcji, projektowanie renowacji konstrukcji przy zastosowaniu torkretu, nadzór i powiernictwo inwestorskie w zakresie budownictwa mostowego i drogowego, usługi konsultingowe i opinie w zakresie budownictwa na terenach eksploatacjigórniczej. * biura projektowe ekspertyzy konstrukcji projekty mostowe projekty drogowe projektowanie mostów

Tel: Tel/fax: 32 223 41 25

Pontex MSM Sp. z o.o. Projektowanie mostów, ekspertyzy konstrukcji inżynierskich

Tel. Tel/fax: 32 223 41 25