Kancelaria Radcy Prawnego. Marta Witowska

Sienkiewicza 10 38-500 ; Sanok,

Tel: 13 463 39 49


Kancelaria Radcy Prawnego. Marta Witowska

Sienkiewicza 10 38-500 ; Sanok,

13 463 39 49

http://www.witowska.com


Kancelaria Radcy Prawnego. Marta Witowska

Tagi: :Usługi Kancelarii obejmują wiodące dziedziny prawa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w szczególności: ? sporządzania opinii prawnych, ? udzielania porad prawnych, ? przygotowywanie projektów aktów założycielskich (umów, statutów) przedsiębiorców, ? opracowywanie i opiniowania projektów uchwał, umów, regulaminów i innych dokumentów prawnych, ? prowadzenia spraw rejestrowych przedsiębiorców przed KRS, ? kompleksową obsługę prawną zgromadzeń i wspólników, akcjonariuszy, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych, ? przygotowywanie planów restrukturyzacyjnych, w zakresie organizacji prowadzonej działalności, jak i restrukturyzacji majątkowej i pracowniczej, ? reprezentacji przed sądami wszystkich instancji oraz innymi organami orzekającymi i urzędami, w tym także przed urzędami skarbowymi, izbami skarbowymi i sądami administracyjnymi, ? prowadzenia prawnej windykacji należności na terenie całego kraju, ? konsultacji podczas spotkań oraz przez dostępne środki łączności (e-mail, fax), ? udziału w negocjacjach i rokowaniach, ? przygotowywania i prowadzenia procedur łączenia i przekształcania spółek handlowych; ? interpretacji i wyjaśnień dotyczące treści przepisów prawnych oraz ich stosowania, ? bieżącej obsługi prawnej w zakresie prowadzonej działalności. Naszym klientom proponujemy różne możliwości współpracy, których forma i zakres są zawsze dostosowana do bieżących potrzeb Klienta z reguły oparte na stosownej umowie o współpracy. Przewidujemy umowy czasowe lub stałe z różnymi formami wynagrodzenia. Oprócz obsługi podmiotów gospodarczych Kancelaria świadczy pomoc prawną także dla osób fizycznych. Kancelaria kieruje swoją ofertę do klientów indywidualnych, świadcząc usługi prawne we wszystkich dziedzinach prawa z którymi stykają się osoby fizyczne, w szczególności z zakresu: ? prawa cywilnego - sporządzanie projektów umów, sprawy o zapłatę, sprawy dotyczące nieruchomości m.in. o stwierdzenie zasiedzenia, o zniesienie lub ustanowienie służebności drogi koniecznej, zniesienie współwłasności, naruszenie posiadania, sprawy wieczysto-księgowe, ? prawa spadkowego – sprawy spadkowe m.in. o stwierdzenie nabycia spadku, sporządzanie projektów działu spadku, sporządzanie projektów testamentów, ? prawa administracyjnego – sprawy podatkowe, z zakresu prawa budowlanego, z zakresu zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami, ? prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – sprawy związane ze stosunkiem pracy, z zakresu zakazu konkurencji, dochodzenia wynagrodzenia za pracę, w związku z niezgodnym z prawem rozwiązaniem stosunku pracy, sporządzanie odwołań od decyzji rentowych i emerytalnych ZUS, ? prawa rodzinnego i opiekuńczego – sprawy rozwodowe, sprawy zniesienia wspólności majątkowej, sporządzanie projektów aktów notarialnych, sprawy alimentacyjne.* kancelaria radcowska obsługa prawna porady prawne doradztwo prawne radca prawny

Kategorie: :Usługi Kancelarii obejmują wiodące dziedziny prawa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w szczególności: ? sporządzania opinii prawnych, ? udzielania porad prawnych, ? przygotowywanie projektów aktów założycielskich (umów, statutów) przedsiębiorców, ? opracowywanie i opiniowania projektów uchwał, umów, regulaminów i innych dokumentów prawnych, ? prowadzenia spraw rejestrowych przedsiębiorców przed KRS, ? kompleksową obsługę prawną zgromadzeń i wspólników, akcjonariuszy, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych, ? przygotowywanie planów restrukturyzacyjnych, w zakresie organizacji prowadzonej działalności, jak i restrukturyzacji majątkowej i pracowniczej, ? reprezentacji przed sądami wszystkich instancji oraz innymi organami orzekającymi i urzędami, w tym także przed urzędami skarbowymi, izbami skarbowymi i sądami administracyjnymi, ? prowadzenia prawnej windykacji należności na terenie całego kraju, ? konsultacji podczas spotkań oraz przez dostępne środki łączności (e-mail, fax), ? udziału w negocjacjach i rokowaniach, ? przygotowywania i prowadzenia procedur łączenia i przekształcania spółek handlowych; ? interpretacji i wyjaśnień dotyczące treści przepisów prawnych oraz ich stosowania, ? bieżącej obsługi prawnej w zakresie prowadzonej działalności. Naszym klientom proponujemy różne możliwości współpracy, których forma i zakres są zawsze dostosowana do bieżących potrzeb Klienta z reguły oparte na stosownej umowie o współpracy. Przewidujemy umowy czasowe lub stałe z różnymi formami wynagrodzenia. Oprócz obsługi podmiotów gospodarczych Kancelaria świadczy pomoc prawną także dla osób fizycznych. Kancelaria kieruje swoją ofertę do klientów indywidualnych, świadcząc usługi prawne we wszystkich dziedzinach prawa z którymi stykają się osoby fizyczne, w szczególności z zakresu: ? prawa cywilnego - sporządzanie projektów umów, sprawy o zapłatę, sprawy dotyczące nieruchomości m.in. o stwierdzenie zasiedzenia, o zniesienie lub ustanowienie służebności drogi koniecznej, zniesienie współwłasności, naruszenie posiadania, sprawy wieczysto-księgowe, ? prawa spadkowego – sprawy spadkowe m.in. o stwierdzenie nabycia spadku, sporządzanie projektów działu spadku, sporządzanie projektów testamentów, ? prawa administracyjnego – sprawy podatkowe, z zakresu prawa budowlanego, z zakresu zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami, ? prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – sprawy związane ze stosunkiem pracy, z zakresu zakazu konkurencji, dochodzenia wynagrodzenia za pracę, w związku z niezgodnym z prawem rozwiązaniem stosunku pracy, sporządzanie odwołań od decyzji rentowych i emerytalnych ZUS, ? prawa rodzinnego i opiekuńczego – sprawy rozwodowe, sprawy zniesienia wspólności majątkowej, sporządzanie projektów aktów notarialnych, sprawy alimentacyjne.* kancelaria radcowska obsługa prawna porady prawne doradztwo prawne radca prawny

Kancelaria Radcy Prawnego. Marta Witowska

Sienkiewicza 10 38-500 ; Sanok,
Tel: 13 463 39 49
http://www.witowska.com

:Usługi Kancelarii obejmują wiodące dziedziny prawa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w szczególności: ? sporządzania opinii prawnych, ? udzielania porad prawnych, ? przygotowywanie projektów aktów założycielskich (umów, statutów) przedsiębiorców, ? opracowywanie i opiniowania projektów uchwał, umów, regulaminów i innych dokumentów prawnych, ? prowadzenia spraw rejestrowych przedsiębiorców przed KRS, ? kompleksową obsługę prawną zgromadzeń i wspólników, akcjonariuszy, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych, ? przygotowywanie planów restrukturyzacyjnych, w zakresie organizacji prowadzonej działalności, jak i restrukturyzacji majątkowej i pracowniczej, ? reprezentacji przed sądami wszystkich instancji oraz innymi organami orzekającymi i urzędami, w tym także przed urzędami skarbowymi, izbami skarbowymi i sądami administracyjnymi, ? prowadzenia prawnej windykacji należności na terenie całego kraju, ? konsultacji podczas spotkań oraz przez dostępne środki łączności (e-mail, fax), ? udziału w negocjacjach i rokowaniach, ? przygotowywania i prowadzenia procedur łączenia i przekształcania spółek handlowych; ? interpretacji i wyjaśnień dotyczące treści przepisów prawnych oraz ich stosowania, ? bieżącej obsługi prawnej w zakresie prowadzonej działalności. Naszym klientom proponujemy różne możliwości współpracy, których forma i zakres są zawsze dostosowana do bieżących potrzeb Klienta z reguły oparte na stosownej umowie o współpracy. Przewidujemy umowy czasowe lub stałe z różnymi formami wynagrodzenia. Oprócz obsługi podmiotów gospodarczych Kancelaria świadczy pomoc prawną także dla osób fizycznych. Kancelaria kieruje swoją ofertę do klientów indywidualnych, świadcząc usługi prawne we wszystkich dziedzinach prawa z którymi stykają się osoby fizyczne, w szczególności z zakresu: ? prawa cywilnego - sporządzanie projektów umów, sprawy o zapłatę, sprawy dotyczące nieruchomości m.in. o stwierdzenie zasiedzenia, o zniesienie lub ustanowienie służebności drogi koniecznej, zniesienie współwłasności, naruszenie posiadania, sprawy wieczysto-księgowe, ? prawa spadkowego – sprawy spadkowe m.in. o stwierdzenie nabycia spadku, sporządzanie projektów działu spadku, sporządzanie projektów testamentów, ? prawa administracyjnego – sprawy podatkowe, z zakresu prawa budowlanego, z zakresu zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami, ? prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – sprawy związane ze stosunkiem pracy, z zakresu zakazu konkurencji, dochodzenia wynagrodzenia za pracę, w związku z niezgodnym z prawem rozwiązaniem stosunku pracy, sporządzanie odwołań od decyzji rentowych i emerytalnych ZUS, ? prawa rodzinnego i opiekuńczego – sprawy rozwodowe, sprawy zniesienia wspólności majątkowej, sporządzanie projektów aktów notarialnych, sprawy alimentacyjne.* kancelaria radcowska obsługa prawna porady prawne doradztwo prawne radca prawny

Tel: 13 463 39 49

Kancelaria Radcy Prawnego. Marta Witowska

Tel. 13 463 39 49