Sąd Rejonowy w Oświęcimiu

Rynek Główny 14 32-600 ; Oświęcim,

Tel: Tel/fax: 33 847 55 01


Sąd Rejonowy w Oświęcimiu

Rynek Główny 14 32-600 ; Oświęcim,

Tel/fax: 33 847 55 01

http://www.oswiecim.sr.gov.pl


Sąd Rejonowy w Oświęcimiu

Tagi: Sąd Rejonowy w Oświęcimiu32-600 Oświęcimul. Rynek Główny 14 Wydział I Cywilny- rozpoznaje w I instancji sprawy z zakresu prawa cywilnego według zasad określonych w kodeksie postępowania cywilnegotel. 33 847 55 2432-600 Oświęcimul.Rynek Główny 14Wydział II Karny- rozpoznaje w I instancji sprawy z zakresu prawa karnego i o wykroczeniatel. 33 847 55 1032-600 Oświęcimul.Rynek Główny 14Sekcja Wykonania Orzeczeńtel. 33 847 55 3332-600 Oświęcimul.Rynek Główny 14Wydział III Rodzinny i Nieletnich - rozpoznaje w I instancji sprawy z zakresu prawa rodzinnego i leczenia osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i psychotropowychtel. 33 876 38 6432-600 Oświęcimul.Jagiełły 31Wydział V Ksiąg Wieczystych - do zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystychtel. 33 847 55 0432-600 Oświęcimul.Rynek Główny 14Zamiejscowy Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Kętach - do zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystychtel. 33 845 23 3732-650 KętyRynek 20Oddział Administracyjnytel. 33 847 55 18fax 33 844 59 00ul.Rynek Główny 1432-600 OświęcimKierownik Finansowytel. 33 847 55 31ul.Rynek Główny 1432-600 OświęcimGłówny Księgowytel. 33 847 55 30ul.Rynek Główny 1432-600 OświęcimZespół Kuratorskiej Służby Sądowejtel. 33 876 38 28ul. Jagiełły 29(wejście przez budynek ul. Jagiełły 31)32-600 Oświęcim ; sąd sąd rejonowy pisma procesowe pozew

Kategorie: Sąd Rejonowy w Oświęcimiu32-600 Oświęcimul. Rynek Główny 14 Wydział I Cywilny- rozpoznaje w I instancji sprawy z zakresu prawa cywilnego według zasad określonych w kodeksie postępowania cywilnegotel. 33 847 55 2432-600 Oświęcimul.Rynek Główny 14Wydział II Karny- rozpoznaje w I instancji sprawy z zakresu prawa karnego i o wykroczeniatel. 33 847 55 1032-600 Oświęcimul.Rynek Główny 14Sekcja Wykonania Orzeczeńtel. 33 847 55 3332-600 Oświęcimul.Rynek Główny 14Wydział III Rodzinny i Nieletnich - rozpoznaje w I instancji sprawy z zakresu prawa rodzinnego i leczenia osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i psychotropowychtel. 33 876 38 6432-600 Oświęcimul.Jagiełły 31Wydział V Ksiąg Wieczystych - do zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystychtel. 33 847 55 0432-600 Oświęcimul.Rynek Główny 14Zamiejscowy Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Kętach - do zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystychtel. 33 845 23 3732-650 KętyRynek 20Oddział Administracyjnytel. 33 847 55 18fax 33 844 59 00ul.Rynek Główny 1432-600 OświęcimKierownik Finansowytel. 33 847 55 31ul.Rynek Główny 1432-600 OświęcimGłówny Księgowytel. 33 847 55 30ul.Rynek Główny 1432-600 OświęcimZespół Kuratorskiej Służby Sądowejtel. 33 876 38 28ul. Jagiełły 29(wejście przez budynek ul. Jagiełły 31)32-600 Oświęcim ; sąd sąd rejonowy pisma procesowe pozew

Sąd Rejonowy w Oświęcimiu

Rynek Główny 14 32-600 ; Oświęcim,
Tel: Tel/fax: 33 847 55 01
http://www.oswiecim.sr.gov.pl

Sąd Rejonowy w Oświęcimiu32-600 Oświęcimul. Rynek Główny 14 Wydział I Cywilny- rozpoznaje w I instancji sprawy z zakresu prawa cywilnego według zasad określonych w kodeksie postępowania cywilnegotel. 33 847 55 2432-600 Oświęcimul.Rynek Główny 14Wydział II Karny- rozpoznaje w I instancji sprawy z zakresu prawa karnego i o wykroczeniatel. 33 847 55 1032-600 Oświęcimul.Rynek Główny 14Sekcja Wykonania Orzeczeńtel. 33 847 55 3332-600 Oświęcimul.Rynek Główny 14Wydział III Rodzinny i Nieletnich - rozpoznaje w I instancji sprawy z zakresu prawa rodzinnego i leczenia osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i psychotropowychtel. 33 876 38 6432-600 Oświęcimul.Jagiełły 31Wydział V Ksiąg Wieczystych - do zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystychtel. 33 847 55 0432-600 Oświęcimul.Rynek Główny 14Zamiejscowy Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Kętach - do zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystychtel. 33 845 23 3732-650 KętyRynek 20Oddział Administracyjnytel. 33 847 55 18fax 33 844 59 00ul.Rynek Główny 1432-600 OświęcimKierownik Finansowytel. 33 847 55 31ul.Rynek Główny 1432-600 OświęcimGłówny Księgowytel. 33 847 55 30ul.Rynek Główny 1432-600 OświęcimZespół Kuratorskiej Służby Sądowejtel. 33 876 38 28ul. Jagiełły 29(wejście przez budynek ul. Jagiełły 31)32-600 Oświęcim ; sąd sąd rejonowy pisma procesowe pozew

Tel: Tel/fax: 33 847 55 01

Sąd Rejonowy w Oświęcimiu

Tel. Tel/fax: 33 847 55 01